Maximální počet žáků pro budoucí první ročníky se již naplnil. Z toho důvodu se nebude pro školní rok 2022/2023 vypisovat další kola přijímacího řízení.