23-65-H/03

Tříleté střední vzdělání s výučním listem.


Výstavba a údržba pozemních komunikací s využitím technických prostředků jako strojníci silničních strojů. Údržba a servis vozidel, strojů a zařízení používaných při stavbě, opravách a údržbě pozemních komunikací. Součástí vzdělávání je i příprava k získání řidičského oprávnění skupiny B a C.

Podmínky přijetí:

  • splněná povinná školní docházka na základní škole
  • lékařské vyjádření o zdravotní způsobilosti žáka

Organizace výuky:

teoretická a praktická výuka se střídá v týdenních cyklech

Stravování:

ve školní jídelně oběd, který je rozdělen na polévku s rohlíky od 8:30 a hlavní chod od 11:30 (hradí rodiče)

Studiem může žák získat:

  • Výuční list
  • Řidičské oprávnění skupiny B a C
  • Svařečské oprávnění

 

Ukázka uplatnění oboru - jedná se o podobné studium jako v SPŠ Chrudimi:

 

UČEBNÍ PLÁN
oboru vzdělání 23 - 65 - H03 Strojník silničních strojů

Denní studium
Kategorie a názvy
vyučovacích předmětů
Počet týdenních
vyučovacích hodin v ročníku.
 123Celkem
A: Všeobecně vzdělávací    
Český jazyk a literatura2215
Cizí jazyk2226
Občanská nauka1113
Matematika1225
Fyzika2--2
Chemie1--1
Informatika1113
Základy ekologie1--1
Tělesná výchova1113
B: Odborné    
Ekonomika--22
Strojírenství11-2
Strojírenská technologie2--2
Technická dokumentace1113
Motorová vozidla-224
Stroje pro stavbu a údržbu komunikací-112
Technologie oprav1113
Pozemní komunikace-112
Řízení motorových vozidel-112
C: Odborný výcvik15151545
     
CELKEM32323296
     
D: Nepovinné    

 

Více informací naleznete ve školním vzdělávacím programu - Strojník silničních strojů.