23-65-H/03

Tříleté střední vzdělání s výučním listem.

 

Výstavba a údržba pozemních komunikací s využitím technických prostředků jako strojníci silničních strojů. Údržba a servis vozidel, strojů a zařízení používaných při stavbě, opravách a údržbě pozemních komunikací. Součástí vzdělávání je i příprava k získání řidičského oprávnění skupiny B a C.

 

Podmínky přijetí:

  • splněná povinná školní docházka v 9. ročníku základní školy, nebo úspěšné ukončení základního vzdělání před splněním povinné školní docházky
  • zdravotní způsobilost pro zvolený obor vzdělání

Organizace výuky:

teoretická a praktická výuka se střídá v týdenních cyklech

Stravování:

ve školní jídelně oběd, který je rozdělen na polévku s rohlíky od 8:30 a hlavní chod od 11:30 (hradí rodiče)

Studiem může žák získat:

  • Výuční list
  • Řidičské oprávnění skupiny B a C
  • Svařečské oprávnění

 

Ukázka uplatnění oboru - jedná se o podobné studium jako v SPŠ Chrudimi:

 

UČEBNÍ PLÁN
oboru vzdělání 23 - 65 - H03 Strojník silničních strojů

Denní studium
Kategorie a názvy
vyučovacích předmětů
Počet týdenních
vyučovacích hodin v ročníku.
  1 2 3 Celkem
A: Všeobecně vzdělávací        
Český jazyk a literatura 2 2 1 5
Cizí jazyk 2 2 2 6
Občanská nauka 1 1 1 3
Matematika 1 2 2 5
Fyzika 2 - - 2
Chemie 1 - - 1
Informatika 1 1 1 3
Základy ekologie 1 - - 1
Tělesná výchova 1 1 1 3
B: Odborné        
Ekonomika - - 2 2
Strojírenství 1 1 - 2
Strojírenská technologie 2 - - 2
Technická dokumentace 1 1 1 3
Motorová vozidla - 2 2 4
Stroje pro stavbu a údržbu komunikací - 1 1 2
Technologie oprav 1 1 1 3
Pozemní komunikace - 1 1 2
Řízení motorových vozidel - 1 1 2
C: Odborný výcvik 15 15 15 45
         
CELKEM 32 32 32 96
         
D: Nepovinné        

 

Více informací naleznete ve školním vzdělávacím programu - Strojník silničních strojů. PDF - 1319 kB