byl spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je přispět k zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání pro všechny žáky a studenty prostřednictvím podpůrných personálních pozic, vzdělávání pracovníků školy a podpory zavádění inovativních metod výuky.

Projekt je realizován v období 1.1.2023 - 30.6.2025.

 

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_003/0003919

 

 

EU plus MŠMT