Svářečská škola

  • Průkaz svářeče elektrickým obloukem - ZK 111 1.1
  • Průkaz svářeče plamenem - ZK 311 1.1
  • Průkaz svářeče CO2 - ZK 135 1.1

 

Komplexní výuka

Všechny části výuky probíhají v areálu školy, včetně stravování a tělesné výchovy.

 

Smluvní pracoviště

Odborný výcvik žáků probíhá nejen v samotném areálu SOU, ale i u smluvních partnerů školy, kteří zajišťují našim žákům, po boku zkušených zaměstnanců, to nejlepší možné spojení teorie s praxí. Po úspěšném ukončení studia najdou mnozí žáci na těchto smluvních pracovištích své budoucí zaměstnání.

 

Učební pomůcky

Veškeré učební pomůcky pro odborný výcvik jsou poskytovány zdarma a jsou zajišťovány školou. Na začátku školního roku jsou pro žáky připraveny učebnice, sešity, pracovní oděv a obuv za pořizovací náklady.

 

Autoškola

Žáci SOU mají možnost získat řidičská oprávnění pro tyto skupiny:

  • B - osobní automobily
  • C - nákladní automobily
  • T - traktory

Škola má pro výuku v autoškole svá vlastní vozidla, ve kterých žáci absolvují výuku i výcvik jak na autocvičišti, tak v běžném silničním provozu.
Výuka je zahájena již ve druhém ročníku studia.

 

Školní jídelna

V areálu školy, v příjemném prostředí nové školní jídelny, je pro žáky zajištěn oběd .

 

Snadné dopravní spojení

I když škola není v centru Prahy má velmi dobré dopravní spojení.
Vlakem ČD, trať S7: Praha hl.nádraží - Praha Smíchov - Praha-Velká Chuchle - Praha-Radotín - Černošice - Dobřichovice - Řevnice - Beroun (jezdí každou 1/4 až 1/2 hodinu);

autobusy MHD: 120, 244, 245, 255, 256, 313, 309, 561.

 

Exkurze a zájezdy

V průběhu studia je pro žáky podle oborů vzdělávání organizována řada odborných exkurzí a zájezdů do vybraných závodů, muzeí, na výstavy a předváděcí dny.

Např.: ŠKODA AUTO Mladá Boleslav, TPCA Kolín, BMW , AUDI Ingolstadt, TECHAGRO Brno, AUTOTEC Brno, Den CASE

 

Sportovní činnost

Výuka tělesné výchovy probíhá ve vlastní tělocvičně a na venkovním hřišti. V průběhu školního roku se žáci zúčastní řady soutěží v rámci Poháru pražských škol.

 

Programy zdarma

Je možno získat zdarma programy Microsoft 365 ProPlus.