Školní rok 2023/2024

Celostátní soutěž - Opravář zemědělských strojů,
14 března 2024, Chvaletice

V celostání soutěži učilišť oboru Opravář zemědělských strojů ve Chvaleticích se náš žák Tomáš Slanec umístil na stříbrném 2. místě. Gratulujeme.

 

 


Školní rok 2022/2023

Celostátní soutěž - Opravář zemědělských strojů,
9 března 2023, Střední průmyslová škola Třebíč

V celostání soutěži učilišť oboru Opravář zemědělských strojů v Třebíči se náš žák Jaroslav Böhm umístil na stříbrném 2. místě. Gratulujeme.

 


Školní rok 2021/2022

Automobileum 2022

V celostání soutěži učilišť oboru Mechanik opravář motorových vozidel se náš žák Jan Hendrich umístil na krásném 6. místě (ze 48.) i jako tým se se svým kolegou Jakubem Dučayem umístili taktéž na 6. místě. Gratulujeme.

 


Školní rok 2019/2020

 

Automechanik Junior 2020, regionální kolo Praha

Ve dnech 4. a 5. 3. 2019 se u nás konalo regionální kolo soutěže Automechanik Junior. Náš žák Kohel Vojtěch se umístil na stříbrném 2. místě. Náš druhý soutěžící Macourek Jiří se umístil na pěkném 4.-5. místě. Gratulujeme.

 


 

Školní rok 2018/2019

 

Sollertia 2019

3. května se sešli nejlepší učni oboru Automechanik, aby porovnali své síly s vyzyvatelem Želivským Filipem. Náš žák Zámečník Filip se stal druhým nejlepším učněm v Praze. Blahopřejeme ke krásnému úspěchu.

  

 

Soutěž odborných dovedností a vědomostí

Jak již bývá tradicí, i letos se naše škola zúčastnila soutěže středních odborných učilišť žáků strojírensky zaměřených oborů v kategorii E. Letos jsme slavili úspěch. Náš žák Zdeněk Macášek vyhrál. S hrdostí gratulujeme.

 

 

Automechanik Junior 2018, regionální kolo Praha

Ve dnech 27. a 28. 2. 2019 se konalo regionální kolo soutěže Automechanik Junior. Naši žáci Černý Lukáš a Zámečník Filip se umístili na hezkém 5. a 6. místě. Gratulujeme.

 


 

Školní rok 2017/2018

 

Na celostátní soutěži Opravářů zemědělských strojů, která se konala 10.5.2018 v SPŠ Třebíči, v celostátní soutěži se umístil náš žák Pavel Ištvaník na krásném 6. místě.

 

 

Automechanik Junior 2018, regionální kolo Praha

Ve dnech 22.-23. února 2018 se této soutěže zúčastnilo 10 soutěžících z pěti pražských škol. Vyhrál ji náš žák Martin Šídlo, který nás bude dále reprezentovat v národním kole. Druhý náš žák Rendl Filip obsadil o bod 3. místo. Můžete se podívat na výsledkovou listinu.

 

Po regionálním kole následovalo národní kolo. Martin Šídlo - náš žák se umístil na skvělém 4.místě. O pouhé dva body mu uteklo místo "na bedně". Přejeme mu i nadále mnoho životních úspěchů.


 

Školní rok 2016/2017

 

Soutěž odborných dovedností pro žáky strojírensky zaměřených oborů

Dne 5.4.2017 se konal 16. ročník soutěže odborných dovedností pro žáky II. ročníků strojírensky zaměřených oborů vzdělání kategorie "E". Místo konání bylo na škole ISŠ Františka Melichara v Brandýse nad Labem. Naši školu reprezentoval Rác Jakub, který se umístil na 2. místě a Martínek Vladimír, který obsadil místo 9. Oběma blahopřejeme.

 

Automechanik Junior 2017, regionální kolo Praha

Dne 8.-9.3.2017 proběhlo pražské regionální kolo soutěže Automechanik Junior 2017. Soutěž v letošním roce pořádala SŠAI Weilova. Zúčastnilo se jí 10 soutěžících z pěti pražských škol a náš žák Vojtěch Rosenthal obsadil vynikající 2. místo. Díku tomuto úspěchu pojede na celostátní soutěž automechaniků, kterou pořádá v dubnu Škoda-Auto a.s. Mladá Boleslav.

 


Školní rok 2015/2016

Autoopravář Junior 2016, regionální kolo Praha

Soutěž pořádala Střední škola technická, Praha 4, Zelený pruh 1294 ve dnech 24.-25. února 2016. První den se konal test odborných znalostí a druhý den probíhala praktická část soutěže v prostorách firmy Mercedes Benz – Praha-Stodůlky.

Náš žák Rulf Antonín se umístil na krásném druhém místě ze všech zůčastněných škol.

 


Školní rok 2013/2014

Celostátní odborná soutěž žáků oboru vzdělání
OPRAVÁŘ ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ

Žák našeho učiliště Artl Vojtěch se umístil na druhém místě.

 

 


Školní rok 2012/2013

Celostátní odborná soutěž žáků oboru vzdělání
OPRAVÁŘ ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ

 


Soutěž dovedností Solertia 2012

 

V prosinci 2012, proběhla soutěž Sollertia. Tato soutěž je součástí projektu Magistrátu Hlavního města Praha a Hospodářské komory ŘEMESLO ŽIJE. Pro jednotlivé obory vzdělání jsou stanoveni vyzyvatelé s řad odborníků z praxe a soutěžící musí na tyto vyzyvatele procentuelně dosáhnout. Soutěže v oboru Automechanik se účastnilo celkem pět škol a v této nelehké konkurenci se náš žák Tomáš Thun umístil na 2. místě.
 Další fotky
 
 
 

 

 


 

Nohejbal 19.12.2012

 

Tradiční vánoční turnaj v nohejbalovém turnaji se uskutečnil opět jako každoročně v SOU Škoda auto a.s. Mladá Boleslav. Po velmi pěkných vyrovnaných soubojích skončilo naše družstvo na 2. místě ve složení Martin Uher, Martin Halama, Lukáš Suchánek a Jan Stavinoha. Díky za výtečnou sportovní reprezentaci.

 

 

 


 Školní rok 2010/2011

Jednotné závěrečné zkoušky na našem učilišti ve zprávách České televize

 

 


 

 

Žák našeho učiliště Autrata Patrik dostal
na galavečeru ocenění "Přehlídky České ručičky 2011".

 

 

 


 

Ve dnech 10. a 11. května 2011 proběhlo finále soutěže Automechanik Junior 2011, konané ve Integrované střední škole ve Vysokém nad Jizerou.
V náročné konkurenci 28 nejlepších soutěžících ze všech 14 krajů České republiky získal náš zástupce Filip KUKLA vynikající 4. místo a tím se nominoval do mezinárodního kola, která se uskuteční od 5. do 9. června 2011 v ISŠA Brno. To je úspěch, který je ojedinělý nejen v rámci naší školy, ale i v rámci Prahy, která se tímto poprvé ve své historii dostala do první pětice výherců, tudíž do nominace na mezinárodní soutěži.

Filipe – GRATULUJEME !!!

 


 

Dne 5. května se konalo národní kolo soutěže odborných dovedností oboru vzdělání Opravář zemědělských strojů.

 

Pořadatelem soutěže byla SOŠ a SOU Sušice.

Naši školu reprezentoval Patrik Autrata a z 31 účastníků skončil na vynikajícím 1. místě.

Soutěžící prokazovali znalosti a dovednosti v následujících úkolech:

a) test z doborných dovedností
b) test z pravidel silničního provozu
c) poznávací test
d) svařování plamenem
e) strojní obrábění kovů
f) ruční obrábění kovů
g) tepelné zpracovnání oceli
h) opravy motorových vozidel

 


 

Ve dnech 12.4. a 13.4.2011 se konala krajská soutěž Automechanik junior. Všichni soutěžící se setkali ve Střední škole technické, Praha 4, Zelený pruh 1294, kde soutěžící po slavnostním zahájení vypracovávali testy z pravidel silničního provozu a z konstrukce a údržby motorových vozidel. Následující den byla praktická část soutěže v těchto dovednostech:

1) seřízení ventilové vůle
2) výměna brzdových čelistí
3) oprava kotoučové brzdy
4) zapojení zásuvky vleku
5) měření emisí zážehového motoru
6) přezutí a vyvážení pneu
7) měření čepů klikového hřídele
8) komunikace s řídící jednotkou motoru
9) poznávání částí
10) zhotovení vnitřního zavitu
 

V celkovém hodnocení se umístili naši žáci:

     1. místo - Filip Kukla
     3. místo - Luboš Bartoš

Oběma chlapcům gratulujeme a přejeme další postup v celostátním kole i v celém profesním životě.

 


Nohejbal

Jako již tradičně se účastníme různých sportovních klání, tak jsme se i 6.4.2011 pokusili vydobýt výsledky v dovednostech nohejbalových. Naši reprezentanti - Erik Cicko, Miko Matúš a Martin Uher vybojovali výborné 2. místo v Přeboru Prahy středních škol a potěšili svým umem všechny nohejbalové nadšence. Gratulujeme.


 

Soutěž odborných dovedností pro žáky II. ročníků strojírensky zaměřených oborů vzdělání kategorie "E" - 10. ročník

Pořadatel: Integrovaná střední škola Františka Melichara, Brandýs n.L. - Stará Boleslav

Datum konání: 23.3.2011

Soutěžní disciplíny:
     Praktická část - zhotovení svěrky dle tech. výkresu; měření součástí
     Teoretická část - technologie zpracování kovů

Naší školu reprezentoval žák Lukáš Sova, který se v soutěži umístil na 3. místě!

Blahopřejeme.

 


Školní rok 2009/2010

Dne 20.5.2010 se konalo celostátní kolo soutěže odborných dovedností žáků oboru vzdělání 41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů v SOUz Chvaleticích.

Naší školu reprezentoval jeden náš žák, který se z 30 soutěžících umístil na vynikajícím 2. místě.

Soutěžící žáci museli prokázat jak teoretické znalosti v testech (teoretický, pravidla silničního provozu, poznávací), tak i praktické dovednosti při opravách motorových vozidel a zemědělských strojů, strojním obrábění, svařováním elektrickým obloukem a zhotovením součástky podle technického výkresu.

 

 


Školní rok 2007/2008

Život přináší potěšení i strasti – to je běžné. Ale přece jen při čtení novin, při poslechu televizních zpráv na nás číhají převážně problémy, potíže, černá kronika apod. My se s vámi chceme podělit především o naše RADOSTI.

SOU Praha – Radotín není velká škola, máme vždy kolem 25O žáků, přesto se nám někdy nadmíru daří. V letošních soutěžích odborných dovedností se našim klukům podařilo obsadit skvělá místa!

V oboru automechanik obsadili naši žáci Ladislav Novotný a Vratislav Borník v pražském kole 1. a 2. místo! V celorepublikovém kole soutěže Automechanik Junior 2008 pak byl L. Novotný na vynikajícím 7. místě (účastnilo se 28 soutěžících ). V písemném testu měl např. 99 ze 100 možných bodů. Znovu gratulujeme!

V oboru opravář zemědělských strojů soutěžilo 37 škol z celé ČR a náš Zdeněk Vršecký skončil v této prestižní soutěži na 2. místě. A v oboru opravářské práce dostal Michal Tesařík diplom za 2. místo v soutěži v Mladé Boleslavi.

Všichni nám udělali velkou radost! Někde jsme dobré umístění čekali a někde to bylo pro nás příjemné překvapení.

Dobrý pocit máme i při zmínce o sportovních aktivitách školy. Zúčastňujeme se pravidelně přeborů pražských středních škol o pohár primátora v deseti disciplinách. V únoru našich 5 žáků soutěžilo ve šplhu – a získali 2. místo v Praze. V silovém víceboji jsme v rámci Prahy čtvrtí. Hrajeme badminton, malý fotbal, nohejbal, volejbal, basketbal. V konkurenci SPŠ a gymnázií se většinou umísťujeme jako nejlepší ze škol. V jednotlivých sportech se konají přebory tříd, v oblíbeném fotbale nejlepší třída dostává velký dort. Odměny čekají i v soutěžích jednotlivců.

Pravidelně jezdíme do Janova nad Nisou na lyžařský kurz. Letos se ho zúčastnilo 38 žáků. Poprvé bylo víc zájemců o snowboard (20) než lyžařů.

Starosti máme ovšem také. Ani ne tak s počtem přihlášených žáků, zatím se nám jich vždy hlásí dost, přijímáme plný počet – ovšem úroveň je slabší. A tak se množí odchody z SOU v průběhu studia. Důvodem je vesměs nechuť pracovat, někam pravidelně docházet je nad síly některých jedinců. Snažit se o nějaký výsledek někdy nepřichází v úvahu, bohužel.

Blíží se období závěrečných zkoušek. Přejeme těm, kteří je budou skládat, co nejlepší výsledky. Ať se pak s nimi my i vy setkáváme jako s úspěšnými, vstřícnými a usměvavými řemeslníky, mistry svého oboru.