Období školního vyučování

 • I. pololetí.....................01.09.2022 ÷ 31.01.2023
 • II. pololetí....................01.02.2022 ÷ 30.06.2023

 

Termíny školních prázdnin

Podzimní
26.10.2022 a 27.10.2022

Vánoční
23.12.2022 ÷ 02.01.2023

Pololetní
03.02.2023

Jarní
13.03.2023 ÷ 19.03.2023

Velikonoční
06.04.2023

Hlavní
01.07.2023 ÷ 01.09.2023

 

 

Doba výuky

 • Praktické vyučování:
 • 1. ročník:        8:00 ÷ 14:50
 • 2. a 3. ročník:  7:45 ÷ 14:35

 

 • Teoretické vyučování:
 • 8:00 ÷ dle rozvrhu (5. hod. = 12:45; 6. hod. = 13:55; 7. hod. = 14:45; 8. hod = 15:35)

 

Předávání vysvědčení

 • I. pololetí    31.01.2023
 • II. pololetí   30.06.2023 
 • 3. ročníky   31.05.2023

 

 

Třídní schůzky

Pondělí 21.11.2022
     –  15:30:  1.A; 2.B; 3.A; 1.C; 2.C
     –  17:00:  1.B; 2.A; 3.B; 1.D; 3.C


Pondělí 17.04.2023
     –  15:30:  1.A; 2.B; 3.A; 1.C; 3.C
     –  17:00:  1.B; 2.A; 3.B; 1.D; 2.C

 

  

Termíny závěrečných zkoušek

 

Řádný termín - červen 2023

 • Písemná......01.06. a 02.06.2023
 • Praktická.....05.06. ÷ 09.06.2023
 • Ústní............14.06. ÷ 16.06.2023

Předání výučních listů: 21.06.2023

 

Opravné a náhradní termíny - září 2023

 • Písemná......12.09.2023
 • Praktická......13.09. a 14.09.2023
 • Ústní............22.09.2023

 

Opravné a náhradní termíny - prosinec 2023

 • Písemná......05.12.2023
 • Praktická.....06.12. a 07.12.2023
 • Ústní...........15.12.2023