Období školního vyučování

 • I. pololetí.....................02.09.2019 ÷ 30.01.2020
 • II. pololetí....................01.02.2020 ÷ 30.06.2020

 

Termíny školních prázdnin

Podzimní
29.10.2019 a 30.10.2019

Vánoční
23.12.2019 ÷ 03.01.2020

Pololetní
31.01.2020

Jarní
17.02.2020 ÷ 23.02.2020

Velikonoční
09.04.2020

Hlavní
01.07.2020 ÷ 31.08.2020

 

 

Doba výuky

 • Praktické vyučování:
 • 1. ročník:        8:00 ÷ 14:50
 • 2. a 3. ročník:  7:45 ÷ 14:35

 

 • Teoretické vyučování:
 • 8:00 ÷ dle rozvrhu (5. hod. = 12:45; 6. hod. = 13:55; 7. hod. = 14:45; 8. hod = 15:35)

 

Předávání vysvědčení

 • I. pololetí    31.01.2019
 • II. pololetí   28.06.2019 
 • 3. ročníky   31.05.2019 

 

 

Třídní schůzky

Pondělí 18.11.2019
     –  15:30:  1.A, 2.A, 3.A, 1.C, 2.C
     –  17:00:  1.B, 2.B, 3.B, 1.D, 3.C


Pondělí  20.04.2020
     –  15:30:  1.A., 2.A, 3.A, 1.C, 2.C
     –  17:00:  1.B, 2.B, 3.B, 1.D, 3.C

  

Termíny závěrečných zkoušek

Řádný termín - červen 2020

 • Písemná......08.06. a 09.06.2020
 • Praktická.....09.06. ÷ 17.06.2020
 • Ústní............22.06. ÷ 24.06.2020

Předání výučních listů: individuálně 26.06.

Opravné a náhradní termíny - září 2020

 • Písemná......11.09.2020
 • Praktická......14.09. ÷ 15.09.2020
 • Ústní............22.09.2020
 •  

Opravné a náhradní termíny - prosinec 2020

 • Písemná......01.12.2020
 • Praktická.....02.12. ÷ 03.12.2020
 • Ústní...........12.12.2020