Období školního vyučování

 • I. pololetí.....................04.09.2023 ÷ 31.01.2024
 • II. pololetí....................01.02.2024 ÷ 28.06.2024

 

Termíny školních prázdnin

Podzimní
26.10.2023 a 27.10.2023

Vánoční
23.12.2023 ÷ 02.01.2024

Pololetní
02.02.2024

Jarní
05.02.2024 ÷ 11.02.2024

Velikonoční
28.03.2024

Hlavní
29.06.2024 ÷ 01.09.2024

 

 

Doba výuky

 • Praktické vyučování:
 • 1. ročník:        8:00 ÷ 14:50
 • 2. a 3. ročník:  7:45 ÷ 14:35

 

 • Teoretické vyučování:
 • 8:00 ÷ dle rozvrhu (5. hod. = 12:45; 6. hod. = 13:55; 7. hod. = 14:45; 8. hod = 15:35)

 

Předávání vysvědčení

 • I. pololetí    31.01.2024
 • II. pololetí   28.06.2024 
 • 3. ročníky   31.05.2024

 

 

Třídní schůzky

Pondělí 20.11.2023
     –  15:30: 1.A;2.B;3.A;1.C;2.D
     –  17:00: 1.B;2.A;3.B;1.D;2.C;3.C


Pondělí 15.04.2024
     –  15:30: 1.A;2.B;3.A;1.C;2.D
     –  17:00: 1.B;2.A;3.B;1.D;2.C;3.C

 

  

Termíny závěrečných zkoušek

Řádný termín - červen 2024

 • Písemná......03.06. a 04.06.2024
 • Praktická.....04.06. ÷ 12.06.2024
 • Ústní............17.06. ÷ 19.06.2024

Předání výučních listů: 21.06.2024

 

 

 

Opravné a náhradní termíny - září 2024

 • Písemná......10.09.2024
 • Praktická......11.09. a 12.09.2024
 • Ústní............20.09.2024

 

Opravné a náhradní termíny - prosinec 2024

 • Písemná......03.12.2024
 • Praktická.....04.12. a 07.12.2024
 • Ústní...........13.12.2024