Období školního vyučování

 • I. pololetí.....................01.09.2020 ÷ 28.01.2021
 • II. pololetí....................01.02.2021 ÷ 30.06.2021

 

Termíny školních prázdnin

Podzimní
29.10.2020 a 30.10.2020

Vánoční
23.12.2020 ÷ 03.01.2021

Pololetní
29.01.2021

Jarní
22.02.2021 ÷ 28.02.2021

Velikonoční
01.04.2021

Hlavní
01.07.2021 ÷ 31.08.2021

 

 

Doba výuky

 • Praktické vyučování:
 • 1. ročník:        8:00 ÷ 14:50
 • 2. a 3. ročník:  7:45 ÷ 14:35

 

 • Teoretické vyučování:
 • 8:00 ÷ dle rozvrhu (5. hod. = 12:45; 6. hod. = 13:55; 7. hod. = 14:45; 8. hod = 15:35)

 

Předávání vysvědčení

 • I. pololetí    ?
 • II. pololetí   ? 
 • 3. ročníky   ? 

 

 

Třídní schůzky

Pondělí 23.11.2020
     –  15:30:  ?
     –  17:00:  ?


Pondělí  19.04.2021
     –  15:30:  ?
     –  17:00:  ?

  

Termíny závěrečných zkoušek

Opravné a náhradní termíny - září 2020

 • Písemná......11.09.2020
 • Praktická......14.09. ÷ 15.09.2020
 • Ústní............22.09.2020

 

Opravné a náhradní termíny - prosinec 2020

 • Písemná......01.12.2020
 • Praktická.....02.12. ÷ 03.12.2020
 • Ústní...........12.12.2020

 

Řádný termín - červen 2021

 • Písemná......??.06. a ??.06.2021
 • Praktická.....??.06. ÷ ??.06.2021
 • Ústní............??.06. ÷ ??.06.2021

Předání výučních listů: ??.06.