41-55-H/01

Tříleté střední vzdělání s výučním listem.

 

Opravování strojů a zařízení a jejich funkčních celků.Provádění demontáže, kontroly a opravy strojních částí a jejich montáže. Provádění základních ručních a strojních operací při rozpojování, spojování a opravách částí a provádění jednoduchých elektrotechnických prací přímo souvisejících s opravou příslušného zařízení. Zejména se jedná o energetické prostředky ( traktory, nákladní automobily, samojízdné stroje ) a pracovní stroje a zařízení používané v technologických procesech pěstování rostlin a chovu hospodářských zvířat.

 

Podmínky přijetí:

  • splněná povinná školní docházka v 9. ročníku základní školy, nebo úspěšné ukončení základního vzdělání před splněním povinné školní docházky
  • zdravotní způsobilost pro zvolený obor vzdělání

Organizace výuky:

teoretická a praktická výuka se střídá v týdenních cyklech

Stravování:

ve školní jídelně oběd, který je rozdělen na polévku s rohlíky od 8:30 a hlavní chod od 11:30 (hradí rodiče)

Studiem může žák získat:

  • Výuční list
  • Řidičské oprávnění skupiny B, C, T
  • Průkaz svářeče elektrickým obloukem - ZK 111 1.1
  • Průkaz svářeče plamenem - ZK 311 1.1
  • Průkaz svářeče CO2 - ZK 135 1.1


 
 

 

UČEBNÍ PLÁN
oboru vzdělání 4155H/01 OPRAVÁŘ ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ

Denní studium
Kategorie a názvy
vyučovacích předmětů
Počet týdenních
vyučovacích hodin v ročníku.

 

  1 2 3 Celkem
A: Všeobecně vzdělávací        
Český jazyk a literatura 2 2 1 5
Cizí jazyk 2 2 2 6
Občanská nauka 1 1 1 3
Matematika 1 1,5 1,5 4
Fyzika 2 - - 2
Chemie 1 - - 1
Informatika 1 1 1 3
Základy ekologie 1 - - 1
Tělesná výchova 1 1 1 3
B: Odborné        
Ekonomika - - 2 2
Strojnictví 1 - - 1
Strojírenská technologie 1 - - 1
Technická dokumentace 1,5 - - 1,5
Základy zemědělské výroby 1 1 - 2
Zemědělské stroje a zařízení - 2,5 2,5 5
Technologie oprav 1 2,5 2 5,5
Motorová vozidla - 2 2 4
Řízení motorových vozidel - 1 1 2
C: Odborný výcvik 15 15 15 45
         
CELKEM 32,5 32,5 32 97
         
D: Nepovinné        

 

Více informací naleznete ve školním vzdělávacím programu - Opravář zemědělských strojů. PDF - 1430 kB