41-55-E/01

Tříleté střední vzdělání s výučním listem.

 

Základní ruční a strojní obrábění kovů. Údržby, opravy strojů a zařízení používaných v rostlinné a živočišné výrobě. Běžné opravy a údržby traktorů a přípojných vozidel. získání řidičského oprávnění sk.T. svařování oceli elektrickým obloukem.
Obor je určen pro absolventy základních škol speciálních a praktických (dříve zvláštní školy)

Podmínky přijetí:

  • splněná povinná školní docházka, nebo úspěšné ukončení základního vzdělání před splněním povinné školní docházky.
  • zdravotní způsobilost pro zvolený obor vzdělání

Organizace výuky:

teoretická a praktická výuka se střídá v týdenních cyklech

(ve 3. ročníku probíhá jeden den teoretické výuky a čtyři dny praktické výuky)

Stravování:

ve školní jídelně oběd, který je rozdělen na polévku s rohlíky od 8:30 a hlavní chod od 11:30 (hradí rodiče)

Studiem může žák dle svých schopností získat:

  • Výuční list
  • Řidičské oprávnění skupiny T
  • Průkaz svářeče elektrickým obloukem - ZK 111 1.1

 

UČEBNÍ PLÁN
oboru vzdělání 4155E01 OPRAVÁŘSKÉ PRÁCE

Denní studium
Kategorie a názvy
vyučovacích předmětů
Počet týdenních
vyučovacích hodin v ročníku.
  1 2 3 Celkem
Povinné vyučovací předměty        
Český jazyk a literatura 1,5 1,5 - 3
Občanská nauka 1 1 1 3
Matematika 1,5 1,5 - 3
Informatika 1 2 - 3
Tělesná výchova 2 2 2 6
Základy strojnictví 2 - - 2
Technická dokumentace 2 - - 2
Technologie zemědělské výroby 1 - - 1
Stroje a zařízení 2 3 2 7
Motorová vozidla - 1 1 2
Řízení motorových vozidel - 2 - 2
Technologie oprav 3 3 2 8
         
Odborný výcvik 15 15 24 54
         
CELKEM 32 32 32 96

 

Více informací naleznete ve školním vzdělávacím programu - Opravářské práce. PDF - 1144 kB