Školní řád

Stipendijní řád

Termíny

Školní jídelna

Rozvrh hodin:
            - Lichý týden - Pravidelný rozvrh hodin
            - Sudý týden - Pravidelný rozvrh hodin
            - Změny rozvrhu

Jak omlouvat nepřítomnost?

Školská rada

Žádosti a formuláře

Rozpis jízd autoškoly

Programy zdarma Office 365 ProPlus je možno získat po registraci u p. učitele Mgr. Sokola.