Nabízíme pro veřejnost základní kurzy ručního svařování:

 

Ceník:

SLUŽBA
CENA
Zaškolení  (5 dnů)
ZP 311-2 1.1 pro řezání kyslíkem
4.400,- Kč
ZP 111-1 1.1 ruční stehování el. obloukem obalenou elektrodou
4.400,- Kč
ZP 135-1 1.1 ruční stehování el. obloukem v ochraně aktiv. plynu
4.400,- Kč
ZP 21-9 1.1 odporové bodové svařování
4.400,- Kč
ZP 912-9 31 pájení plamenem Cu
4.400,- Kč
Ceny zaškolení jsou stanoveny včetně vystavení osvědčení a průkazu zaškoleného pracovníka.

 

Základní kurzy svařování dle ČSN 05 07 05 (4 týdny)
ZK 111 1.1 ručního obloukového svařování obalenou elektrodou
17.900,- Kč
ZK 135 1.1 ručního obloukového svařování tavící se elektrodou v aktivním plynu
19.900,- Kč
ZK 311 1.1 ručního plamenového svařování kyslíko-acetylénovým plamenem
18.900,- Kč
ZK 141.8    ručního obloukového svařování netavící se elektrodou v inertním plynu (TIG – nerez)
22.900,- Kč
ZK 141.21 ručního obloukového svařování netavící se elektrodou v inertním plynu (TIG – hliník)
22.900,- Kč
V ceně kurzu není zahrnuta částka za vystavení osvědčení (certifikátu) a svářečského průkazu.

 

 

Přípravné kurzy svařování dle ČSN EN ISO 9606  (3 týdny)
111 P BW 1.1 B nelegovaná ocel, plech nad 3 mm, obalená elektroda
16.300,- Kč
111 T BW 1.1 B nelegovaná ocel, trubka do tl. 8 mm, obalená elektroda
16.400,- Kč
135 P BW 1.1 B nelegovaná ocel, plech nad 3 mm, MAG
17.400,- Kč
311 T BW 1.1    nelegovaná ocel, trubka do tl. 6 mm, Ø nad 20 mm, plamen
14.500,- Kč
311 T BW 1.1    nelegovaná ocel, trubka do tl. 3 mm, Ø do 25 mm, plamen
14.400,- Kč
Konání pouze zkoušky z výše uvedených kurzů (3 dny)
6.400,- Kč
141 P BW 8       nerez, plech do tl. 6 mm TIG
22.200,- Kč
141 T BW 8       nerezu, trubka do tl 6 mm, Ø nad 20 mm
22.200,- Kč
141 P BW 21     hliník, plech do tl. 6 mm, TIG
22.500,- Kč
Konání pouze zkoušky z výše uvedených kurzů (3 dny)
7.400,- Kč
Kurzy lze přizpůsobit požadavkům zákazníka i na jiné typy svarových spojů, rozměrů a poloh.
V ceně kurzu není zahrnuta částka za vystavení osvědčení (certifikátu) a svářečského průkazu.

 

 

Prodloužení platnosti
Pravidelné doškolení a prodlužení platnosti svářečského oprávnění dle
ČSN 05 07 05  (1 den)
 
    - jedna metoda základního kurzu svařování
550,- Kč
    - dvě a více metod základního kurzu svařování
650,- Kč
Prodloužení platnosti svářečského oprávnění dle ČSN EN ISO 9601-1 (3 dny)
*6.400,- Kč
Prodloužení platnosti svářečského oprávnění dle ČSN EN ISO 9601-1, pro oceli skupiny 8 a dle ČSN ISO 9606-2 pro materiály skupiny 21  (4 dny)
 
*8.400,- Kč

 * V případě zkoušky podle PED 97/23/EC se cena zvyšuje o 900,-Kč za zhotovení každého rtg., o 300,-Kč za každou mechanickou zkoušku, o 300,-Kč za vystavení potvrzení. Částku za rtg. nutno uhradit společně se základní cenou před zahájením výuky, ostatní částky nutno uhradit před převzetím příslušných dokladů.

 

Vystavení dokladů
Vystavení svářečského průkazu
490,- Kč
Vystavení duplikátu svářečského průkazu
680,- Kč
Vystavení osvědčení o základní zkoušce dle ČSN 05 0705
750,- Kč
Vystavení certifikátu o zkoušce svářeče dle ČSN EN ISO 9601-1 dle čl. 9.3.a)
1.150,- Kč
Vystavení průkazu svářečského pracovníka dle ČSN 050705
100,- Kč

 

Uvedené ceny jsou konečné, nejsme plátci DPH.

Stanovenou cenu je účastník povinen uhradit před zahájením výuky v přislušném kurzu.

 

Kontakt: Červinka Josef (e-mail: cervinka{a}klapice.cz; tel: 778 521 675)
nebo Bc. Rychtařík Josef, DiS. (e-mail: rychtarik{a}klapice.cz; tel: 257 899 905)