Změna termínu zveřejnění seznamu přijatých uchazečů a odevzdání zápisového lístku

 

Na základě vydaných opatření obecné povahy ke konání přijímacích zkoušek ve školním roce 2020/2021 dochází k následujícím změnám:

Seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem bude zveřejněn 19. května 2021 v prostorách školy a na webových stránkách školy.

Zápisový lístek mohou přijatí uchazeči odevzdat nejpozději do 2. června 2021.