Střední odborné učiliště, Praha - Radotín je známou školou s mnohaletou tradicí. Bylo založeno již v roce 1960 a od svého založení prošlo celou řadou změn. Pro praxi vychovalo a připravilo stovky kvalitních absolventů. V současné době je škola příspěvkovou organizací a jejím zřizovatelem je hlavní město Praha.


  Maximalní kapacita školy je 290 žáků
  Pro uchazeče o studium nabízíme vzdělávání v následujících oborech vzdělání:

 • 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel (dříve Automechanik)
 • 41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů
 • 23-65-H/03 Strojník silničních strojů
 • 41-55-E/01 Opravářské práce


 • Z hlediska náboru žáků, kteří úspěšně ukončili základní školu, plní škola významnou úlohu zejména pro regiony Praha, Praha - západ a částečně i Beroun. Ke studiu oboru Opravářské práce se hlásí i žáci ze vzdálenějších regionů.

  Koncepčně je škola řešena jako komplexní zařízení se zajištěním teoretické i praktické výuky.

  Škola uplatňuje princip jednoty výchovy a vzdělávání, spojení školy se životem a usiluje o všestranný harmonický rozvoj osobnosti každého žáka. Zajišťuje výchovu nejen ve smyslu vědeckého poznávání, ale také v souladu se zásadami vlastenectví, humanity a demokracie. Hlavním cílem je připravit žáky tak, aby na konci přípravy mohli samostatně a kvalitně vykonávat práce v příslušném oboru. Není opomíjena ani výchova estetická, zdravotní, tělesná, ekologická, rodinná a podobně.

  Po stránce materiálně technického vybavení je škola na velmi solidní úrovni. Dílny, učebny, školní jídelna i sportoviště jsou v uzavřeném areálu, což je nejen velmi praktické, ale také výhodné z hlediska organizace a řízení výchovně vzdělávacího procesu i jednotného a soustavného působení pedagogických pracovníků na žáky.
  V celém areálu je 16 budov, z nichž 14 budov slouží hlavnímu předmětu činnosti školy. Dvě budovy jsou pronajímány pro podnikatelskou činnost.

  Žáci a zaměstnanci školy mají možnost se stravovat ve školním stravovacím zařízení, které je součástí areálu školy.

  Pro doplnění a zkvalitnění praktické výuky jsou pro žáky druhých a především třetích ročníků všech podle oborů vzdělávání zajištěna smluvní pracoviště.

  Škola má schválenou a řádně registrovanou svářečskou školu, autoškolu a stanici měření emisí. V rámci odborného výcviku žáků provozujeme myčku motorových vozidel, pneuservis a autoservis.