Období školního vyučování

 • I. pololetí.....................01.09.2021 ÷ 28.01.2022
 • II. pololetí....................01.02.2022 ÷ 30.06.2022

 

Termíny školních prázdnin

Podzimní
27.10.2021 a 29.10.2021

Vánoční
23.12.2021 ÷ 02.01.2022

Pololetní
04.02.2022

Jarní
07.03.2022 ÷ 13.03.2022

Velikonoční
14.04.2022

Hlavní
01.07.2022 ÷ 31.08.2022

 

 

Doba výuky

 • Praktické vyučování:
 • 1. ročník:        8:00 ÷ 14:50
 • 2. a 3. ročník:  7:45 ÷ 14:35

 

 • Teoretické vyučování:
 • 8:00 ÷ dle rozvrhu (5. hod. = 12:45; 6. hod. = 13:55; 7. hod. = 14:45; 8. hod = 15:35)

 

Předávání vysvědčení

 • I. pololetí    31.01.2022
 • II. pololetí   30.06.2022 
 • 3. ročníky   31.05.2022

 

 

Třídní schůzky

Pondělí 22.11.2021


Pondělí 11.04.2022

  

Termíny závěrečných zkoušek

 

Opravné a náhradní termíny - září 2021

 • Písemná......10.09.2021
 • Praktická......13.09. ÷ 14.09.2021
 • Ústní............21.09.2021

 

Opravné a náhradní termíny - prosinec 2021

 • Písemná......01.12.2021
 • Praktická.....02.12. ÷ 03.12.2021
 • Ústní...........10.12.2021