Období školního vyučování

 • I. pololetí.....................01.09.2020 ÷ 28.01.2021
 • II. pololetí....................01.02.2021 ÷ 30.06.2021

 

Termíny školních prázdnin

Podzimní
29.10.2020 a 30.10.2020

Vánoční
23.12.2020 ÷ 03.01.2021

Pololetní
29.01.2021

Jarní
22.02.2021 ÷ 28.02.2021

Velikonoční
01.04.2021

Hlavní
01.07.2021 ÷ 31.08.2021

 

 

Doba výuky

 • Praktické vyučování:
 • 1. ročník:        8:00 ÷ 14:50
 • 2. a 3. ročník:  7:45 ÷ 14:35

 

 • Teoretické vyučování:
 • 8:00 ÷ dle rozvrhu (5. hod. = 12:45; 6. hod. = 13:55; 7. hod. = 14:45; 8. hod = 15:35)

 

Předávání vysvědčení

 • I. pololetí    28.01.2021
 • II. pololetí   30.06.2021 
 • 3. ročníky   28.05.2021

 

 

Třídní schůzky

Pondělí (23.11.2020) - NEKONAJÍ SE
     –  15:30:  1.A, 2.A, 3.A, 1.C, 2.C
     –  17:00:  1.B, 2.B, 3.B, 1.D, 3.C


Pondělí  (19.04.2021) - NEKONAJÍ SE
     –  15:30:  1.A, 2.A, 3.A, 1.C, 2.C
     –  17:00:  1.B, 2.B, 3.B, 1.D, 3.C

  

Termíny závěrečných zkoušek

Řádný termín - červen 2021

 • Písemná......------------------------
 • Praktická.....28.06. ÷ 08.07.2021
 • Ústní............07.07. ÷ 12.07.2021

Předání výučních listů: ???

 

Opravné a náhradní termíny - září 2021

 • Písemná......10.09.2021
 • Praktická......13.09. ÷ 14.09.2021
 • Ústní............21.09.2021

 

Opravné a náhradní termíny - prosinec 2021

 • Písemná......01.12.2021
 • Praktická.....02.12. ÷ 03.12.2021
 • Ústní...........10.12.2021