Mimořádné opatření

Po dobu přerušení výuky ve škole z důvodu mimořádných opatření v souvislosti s nákazou COVID-19 je škola pro veřejnost uzavřena. Žádáme všechny žáky a jejich rodiče, aby průběžně sledovali webové stránky školy a informace v žákovské knížce v systému Bakaláři, kde budou zadávány pokyny a úkoly jednotlivými vyučujícími.

Po odvolání mimořádných opatření a návratu do běžného režimu školy učiníme taková opatření, aby výpadek ve výuce byl nahrazen a žáci mohli úspěšně zakončit tento školní rok včetně závěrečných zkoušek.

Z důvodu prevence možného vzniku a rozšíření onemocnění konají všichni pracovníci školy práci z domova, v neodkladných záležitostech při minimálním pobytu ve škole.

Služba ve škole je zajištěna každý pracovní den:
     sekretariát ředitele  8:00 – 14:00
     vrátnice                   7:00 – 14:00

Vyplácení stipendií se odkládá na dobu po obnovení výuky ve škole.

Děkujeme za pochopení

Ing. Václav Hejda
ředitel školy

 

pro žáky zájemci
pro veřejnost o nás