Termíny

Období školního vyučování

 • I. pololetí.....................03.09.2018 ÷ 31.01.2019
 • II. pololetí....................01.02.2019 ÷ 28.06.2019

 

Termíny školních prázdnin

Podzimní
29.10.2018 a 30.10.2018

Vánoční
22.12.2018 ÷ 02.01.2019

Pololetní
01.02.2019

Jarní
11.02.2019 ÷ 17.02.2019

Velikonoční
18.04.2019

Hlavní
29.06.2019 ÷ 01.09.2019

 

 

Doba výuky

 • Praktické vyučování:
 • 1. ročník:        8:00 ÷ 14:50
 • 2. a 3. ročník:  7:45 ÷ 14:35

 

 • Teoretické vyučování:
 • 8:00 ÷ dle rozvrhu (5. hod. = 12:45; 6. hod. = 13:55; 7. hod. = 14:45; 8. hod = 15:35)

 

Předávání vysvědčení

 • I. pololetí    31.01.2019
 • II. pololetí   28.06.2019 
 • 3. ročníky   31.05.2019 

 

 

Třídní schůzky

Pondělí 19.11.2018
     –  15:30: 1.A, 2.A, 3.A, 1.C, 2.C
     –  17:00: 1.B, 2.B, 3.B, 1.D, 3.C


Pondělí  15.04.2019
     –  15:30:  1.A, 2.A, 3.A, 1.C, 2.C
     –  17:00:  1.B, 2.B, 3.B, 1.D, 3.C

  

Termíny závěrečných zkoušek

 

Řádný termín - červen 2019

 • Písemná......04.06. a 05.06.2019
 • Praktická.....05.06. ÷ 13.06.2019
 • Ústní............18.06. ÷ 20.06.2019

Předání výučních listů25.06.2019

 

Opravné a náhradní termíny - září 2019

 • Písemná......13.09.2019
 • Praktická......16.09. a 17.09.2019
 • Ústní............25.09.2019
 •  

Opravné a náhradní termíny - prosinec 2019

 • Písemná......03.12.2019
 • Praktická.....04.12. ÷ 05.12.2019
 • Ústní...........12.12.2019

 

 

 

Aktuality

 

Rozpis závěrečných zkoušek

 

Výsledky 2. kola přijímacího řízení

 

Informace k ukončení školního roku a začátku dalšího.

 

21.6. bude 2.A mimořádně ve škole.

 

25.6. Slavnostní předání výučního listu

 

26.6. Poslední vyučovací den ve školním roce - předání vysvědčení.

 

V dalším školním roce se pro stávající třídy 1.A a 1.B organizuje plavání.

 

 

 

 

 

 

 


Zřizovatel: