Od 7.6.2021 žáci nemusí mít během výuky nasazen respirátor ani roušku, a to při vzdělávání po dobu, kdy sedí v lavici nebo jsou jinak usazeni.

Od 24.5.2021 je umožněna osobní přítomnost žáků všech ročníků na odborném výcviku i na teoretickém vyučování. Osobní účast žáků na vyučování je podmíněna povinným testováním dle platného mimořádného opatření (antigenní testování 1x týdně); toto platí také v případě konání odborného výcviku na smluvních pracovištích. V dalším zůstávají pravidla stejná – zejména povinnost používání respirátorů pro ochranu dýchacích cest.