Na základě opatření obecné povahy ze dne 29. ledna 2021, č.j. MSMT-3258/2021-1 a dodatku č.j. MSMT-3258/2021-2 ze dne 15. února 2021, sděluji následující informace k závěrečným zkouškám v roce 2021.

K závěrečné zkoušce bude připuštěn žák třetího ročníku, který úspěšně ukončil první pololetí školního roku 2020/2021 nejpozději do 31. května 2021.

Pro tento rok se závěrečná zkouška skládá z praktické zkoušky z odborného výcviku a ústní zkoušky.

Období pro konání závěrečné zkoušky je pro tento rok prodlouženo do 31. srpna 2021. Konkrétní termíny konání závěrečných zkoušek pro jednotlivé obory vzdělání budou zveřejněny neprodleně poté, jakmile bude obnovena prezenční výuka žáků třetího ročníku na odborném výcviku.